Since 1993

Същност на проблема

Залагането на това, което човек не може да си позволи да изгуби е предпоставка за наличието на хазартна зависимост. Компулсивният и редовен хазарт може да унищожи живота на човек. Пораждат се лични проблеми и се стига до финансова разруха. Хазартните проблеми могат да доведат до извършване на предумишлени престъпления.

Натрапчив или патологичен комарджия е някой, който не може да устои на импулсите си да залага. Това води до сериозни лични и социални последици. Нуждата да се играе хазарт става толкова голяма, че напрежението може да бъде облекчено само чрез още хазарт.

Признаците за проблеми с хазарта често са скрити от осъзнаването, чрез отричане. Много от засегнатите обикновено не подозират съществуването на този проблем.

Признаването на проблема или допускането за наличие на такъв, е първата стъпка към възстановяването. За съжаление, това се случва когато проблемният комарджия вече се е озовал в достатъчно неизгодна и неприятна за него ситуация.

home-4