Залагали ли сте повече, отколкото можете да си позволите да изгубите?