Ladbrokes Coral Group ще плати 5,9 милиона британски лири глоба за провали в прането на пари и социалната отговорност.

Системни провали във вътрешните механизми за контрол на Ladbrokes Coral Group доведоха до наказателен пакет, включващ серия от мерки за…

Continue Reading →